Home > Vergoedingen > Orthodontie

Orthodontie

Orthodontie is de tak van de tandheelkunde die zich bezighoudt met het corrigeren van afwijkingen in de stand van de tanden en kiezen. Het kan nodig zijn om een orthodontische behandeling te ondergaan om esthetische en/of functionaliteitsredenen.

Wat is orthodontie?

Orthodontie is de tak van tandheelkunde die zich bezighoudt met de correctie van de stand van de tanden en kiezen. Het doel van orthodontie is een optimale kaakrelatie te bereiken, waarbij de tanden en kiezen in een optimale functie staan. Orthodontie kan nodig zijn vanwege een afwijkende stand van de tanden of kiezen, maar ook vanwege een afwijkende kaakrelatie. Een orthodontische ingreep kan leiden tot een verbetering van de functie, de mondhygiëne en de esthetiek.

Orthodontie wordt meestal toegepast bij kinderen en adolescenten, omdat hun tanden en kiezen nog steeds in ontwikkeling zijn, maar ook volwassenen kunnen hier aanspraak op maken. Er zijn verschillende soorten orthodontische behandelingen, afhankelijk van de leeftijd, de mate van tandvergroeiing en de ernst van de afwijking. Orthodontie kan bestaan uit het dragen van een beugel, het plaatsen van spalkjes of het aanbrengen van bepaalde facings. In de meeste gevallen wordt gebruikgemaakt van beugels die de tanden en kiezen langzaam naar de juiste positie brengen. Beugels kunnen uit verschillende materialen bestaan, zoals metaal, kunststof of keramiek. Soms is het ook mogelijk om gebruik te maken van kunststof beugels die uitneembaar zijn, zodat ze makkelijk te reinigen zijn.

Vergoeding orthodontie basisverzekering

Orthodontie wordt voor zowel kinderen als volwassen vrijwel nooit door de basisverzekering vergoed. Alleen in bijzondere gevallen wordt dit vergoed, namelijk als er sprake is van een ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, het gebit of de kaak. Je kan bijvoorbeeld wel een vergoeding krijgen bij een schisis (hazenlip). Je betaalt alleen eigen risico voor zorg die onder de basisverzekering valt. Dat komt dus alleen voor bij uitzonderingen. In de meeste gevallen betaal je de kosten geheel zelf en gaat er niets van je eigen risico af.

Vergoeding orthodontie aanvullende verzekering

Als je kind jonger dan 18 jaar is en je een vergoeding voor de beugel wil krijgen, kan je als ouder een aanvullende verzekering voor orthodontie afsluiten. Het kind dat de behandeling nodig heeft, zal op naam van de ouder met de aanvullende verzekering voor orthodontie moeten worden verzekerd. Ook als je ouder dan 18 jaar bent, kan je een aanvullende verzekering voor orthodontie afsluiten.

Een aanvullend pakket voor orthodontie kent vaak een hoge premie en de dekking is vaak beperkt. Daardoor kan het gunstiger zijn om je beugel zelf te betalen. Wanneer je wel een aanvullende verzekering wil afsluiten, zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden, zoals de hoogte van de premie, de maximale vergoeding, het vergoedingspercentage, de aanvullende voorwaarden en welke kosten vergoed worden. Vaak worden orthodontische behandelingen door de zorgverzekeraar gedeeltelijk of geheel vergoed tot een vastgesteld maximumbedrag.

Voorwaarden verzekering orthodontie

De meeste zorgverzekeraars hanteren aanvullende voorwaarden voor orthodontie. Het kan gaan om een wachttijd, medische acceptatie of een eenmalige vergoeding. Houd hier rekening mee wanneer je een aanvullend pakket wil afsluiten.

Wachttijd

Verzekeraars kunnen met een wachttijd werken. In dat geval moet je ruim een halfjaar tot een jaar verzekerd zijn voordat je recht hebt op een vergoeding. Als je graag van een aanvullende verzekering voor orthodontie gebruik wil maken, zul je dat dan op tijd moeten doen als je verzekeraar een wachttijd hanteert. Als je wil overstappen van verzekeraar en al een beugel hebt, is het bovendien ook goed om te controleren of de nieuwe verzekeraar een wachttijd hanteert.

Medische acceptatie

Sommige verzekeraars doen aan medische acceptatie. De zorgverzekeraar gaat jouw zorgkosten dan inschatten op basis van eerder gemaakte kosten, de zorgkosten die je nu maakt en de kosten die je verwacht te maken. Omdat het om een aanvullende verzekering gaat, mag een zorgverzekeraar je weigeren. Dat kan voorkomen als er sprake is van een te groot risico.

Eenmalige vergoeding

Er zijn zorgverzekeraars die met een eenmalige vergoeding werken. Je ontvangt een dergelijke vergoeding dan niet per jaar, maar voor de gehele looptijd van je verzekering. Als je een eenmalige vergoeding van € 750 krijgt, kan je dit bedrag dus slechts één keer declareren bij je zorgverzekeraar.

Veelgestelde vragen

Wat dekt het basispakket?

Het basispakket biedt bij elke zorgverzekeraar dezelfde dekking. Met een basispakket dek je het bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp, kraamhulp en voor kinderen onder de 18 behandelingen door de tandarts en de fysiotherapeut. Heb je zorg nodig die niet door het basispakket gedekt wordt? In dat geval kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Wat dekt een aanvullende verzekering?

Door de overheid wordt bepaald wat in het basispakket wordt opgenomen. Momenteel vallen een bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en kraamhulp binnen de dekking van het basispakket. Daarnaast worden voor kinderen onder de 18 kosten voor de tandarts en fysiotherapeut gedekt. Een basisverzekering dekt dus niet alle kosten. Voorzie je veel medische kosten door bijvoorbeeld een bril en/of lenzen, medicijnen of tandheelkundige zorg? In dat geval kan een aanvullende verzekering waarbij de kosten voor deze zorg gedekt worden handig zijn.

Wat is eigen bijdrage?

Voor sommige kosten uit het basispakket betaal je een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg eigen bijdrage telt en hoe hoog deze is. Geldt er voor bepaalde zorg een eigen bijdrage? Dan dien je deze eerst zelf te bekostigen. Blijft er hierna een bedrag over? Dan dient deze bekostigd te worden uit het eigen risico. Pas wanneer het eigen risico ook volledig gespendeerd is, kan er aanspraak gemaakt worden op vergoeding door de zorgverzekeraar. Voor sommige zorg met een eigen bijdrage kun je je aanvullend laten verzekeren. Zo voorkom je dat je tegen hoge kosten aanloopt.

Moet ik mijn partner en/of kinderen meeverzekeren?

Wanneer je een zorgverzekering afsluit, zou je je af kunnen vragen of het mogelijk is een partner en/of kinderen mee te verzekeren. Wanneer je (aanvullend) verzekerd bent, zijn jouw kinderen dit automatisch ook. Voor partners geldt dit niet. In principe is de zorgverzekering een individuele verzekering en is het niet mogelijk om met meerdere personen één zorgverzekering te hebben. Wel kun je met meerdere personen één polis afsluiten. Dit betekent dat jij en je partner jullie individuele zorgverzekering afsluiten bij één zorgverzekeraar. Je kunt vervolgens per persoon aanvullende verzekering aanvragen of deze wijzigen, afhankelijk van jullie wensen.

Moet ik mijn aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar afsluiten als waar ik mijn basisverzekering heb?

Nee, dit hoeft niet. Het maakt het overzichtelijker wanneer je al je verzekeringen bij één zorgverzekeraar afsluit, maar je hebt alle vrijheid om je aanvullend te laten verzekeren bij welke zorgverzekeraar je maar wilt.

Wat als ik de premie van mijn (aanvullende) zorgverzekering niet kan betalen?

Wanneer je je zorgpremie niet tijdig betaalt, zal je zorgverzekeraar eerst een aantal betalingsherinneringen sturen. Je hebt dan de mogelijkheid om een betalingsregeling af te spreken. Ga je niet in op de betalingsherinneringen en het voorstel voor een betalingsregeling? In dat geval zal de zorgverzekeraar de aanvullende verzekering stopzetten, ook voor je kinderen. In Nederland is het echter nooit mogelijk om onverzekerd te zijn voor basiszorg, dus zul je hiervoor verzekerd blijven. Wel zul je na het langdurig niet betalen van de zorgpremie aangemeld worden bij het CAK en een bestuursrechtelijke premie krijgen, een premie die vaak een stuk hoger is dan de gewone premie.

Andere vergoedingen

Denk je naast orthodontie ook nog behoefte te hebben aan één of meer andere aanvullende vergoedingen? Voor het vergelijken van aanvullende vergoedingen ben je aan het juiste adres op Zorgpremie.nl. Hier bekijk je eenvoudig en snel waar je de laagste premie betaalt voor de zorg die jij nodig hebt.