Home > Vergoedingen > Medicijnen

Medicijnen

Medicijnen die je huisarts of specialist voorschrijft krijg je meestal vergoed uit de basisverzekering en tellen in veel gevallen voor het eigen risico. Er zijn echter ook medicijnen waarvoor je je aanvullend dient te verzekeren.

Eigen bijdrage

Voor veel medicijnen die binnen het basispakket vallen betaal je een eigen bijdrage of krijg je een volledige vergoeding. Er zijn door de overheid maximale vergoedingen vastgesteld voor veel van deze medicijnen die vanuit de basisverzekering worden vergoed. Naast dit bedrag geldt er ook het eigen risico dat je eerst dient te bekostigen alvorens je aanspraak mag maken op de vergoeding. De hoogte van het eigen risico is per 1 januari 2021 gestegen naar 385 euro op jaarbasis. Dit houdt in dat je per jaar minimaal 385 euro uit eigen zak moet betalen voordat je aanspraak kunt maken op de vergoeding uit je basispakket.

Ook is er zoals gezegd vaak sprake van een eigen bijdrage op medicijnen. De maximale eigen bijdrage ligt vast op 250 euro per maand. De eigen bijdrage kan dus hoog oplopen, zeker kijkend naar de kosten op jaarbasis bij langdurige ziekte. Om deze kosten te compenseren bieden zorgverzekeraars een vergoeding voor de eigen bijdrage in de vorm van aanvullende verzekering.

Welke medicijnen?

Een aanvullende vergoeding voor medicijnen is dus een extra verzekering die je afsluit bovenop je basisverzekering om de eigen bijdrage van bepaalde medicijnen vergoed te krijgen. Met deze aanvullende verzekering krijg je (een deel van) de kosten voor deze medicijnen terugbetaald. Niet alle geneesmiddelen worden echter door de aanvullende verzekering vergoed, dus het is belangrijk om goed te informeren welke medicijnen wel en niet gedekt zijn binnen de aanvullende verzekering die je overweegt.

Vergoeding geregistreerde medicijnen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen medicijnen die in Nederland worden verkocht en dus geregistreerd staan. Niet elk medicijn wordt echter altijd vergoed; er zijn verschillen welke medicijnen binnen het (aanvullende) pakket vallen per zorgverzekeraar. Ook verschillen de kosten die meetellen voor het eigen risico en wat je eigen bijdrage is per medicijn. Informeer dus bij de zorgverzekeraar of het medicijn dat je nodig hebt vergoed wordt.

Vergoeding niet-geregistreerde medicijnen

Medicijnen die niet in Nederland verkocht worden en dus niet-geregistreerd zijn worden in principe nooit vergoed door zorgverzekeraars. Alleen in uitzonderlijke situaties is vergoeding toch mogelijk:

  • Voor jouw ziekte is in Nederland geen behandeling (meer) mogelijk. Het niet-geregistreerde medicijn is de enige beschikbare behandeling;
  • Jouw ziekte is zeldzaam en komt in Nederland bij 1 op de 150.000 inwoners voor;
  • Er is geen ander gelijkwaardig medicijn beschikbaar dat wel geregistreerd staat.

Het goedkoopste medicijn

Meestal vergoeden zorgverzekeraars alleen de goedkoopste variant van medicijnen met dezelfde werkzame stof. De zorgverzekeraar bepaalt hierbij zelf welke variant hij vergoedt. Het is echter mogelijk om voor een duurdere variant van een medicijn vergoeding te krijgen indien je bijvoorbeeld een allergische reactie hebt op het medicijn dat wordt vergoed. Hierover staat meestal toelichting in de polisvoorwaarden. Uiteraard kun je ook voordat je overstapt hier contact over opnemen met een zorgverzekeraar.

 

Wat dekt het basispakket?

Het basispakket biedt bij elke zorgverzekeraar dezelfde dekking. Met een basispakket dek je het bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp, kraamhulp en voor kinderen onder de 18 behandelingen door de tandarts en de fysiotherapeut. Heb je zorg nodig die niet door het basispakket gedekt wordt? In dat geval kun je je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Wat dekt een aanvullende verzekering?

Door de overheid wordt bepaald wat er in het basispakket wordt opgenomen. Momenteel vallen een bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en kraamhulp binnen de dekking van het basispakket. Daarnaast worden voor kinderen onder de 18 kosten voor de tandarts en fysiotherapeut gedekt. Een basisverzekering dekt dus niet alle kosten. Voorzie je veel medische kosten door bijvoorbeeld een bril en/of lenzen, medicijnen of tandheelkundige zorg? In dat geval kan een aanvullende verzekering handig zijn waarbij de kosten voor deze zorg gedekt worden.

Wat is eigen bijdrage?

Voor sommige kosten uit het basispakket betaal je een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg eigen bijdrage telt en hoe hoog deze is. Geldt er voor bepaalde zorg een eigen bijdrage? Dan dien je deze eerst zelf te bekostigen. Blijft er hierna een bedrag over? Dan dient deze bekostigd te worden uit het eigen risico. Pas wanneer het eigen risico ook volledig gespendeerd is, kan er aanspraak gemaakt worden op vergoeding door de zorgverzekeraar. Voor sommige zorg met een eigen bijdrage kun je je aanvullend laten verzekeren. Zo voorkom je dat je tegen hoge kosten aanloopt.

Moet ik mijn partner en/of kinderen meeverzekeren?

Wanneer je een zorgverzekering afsluit zou je je af kunnen vragen of het mogelijk is een partner en/of kinderen mee te verzekeren. Wanneer je (aanvullend) verzekerd bent, zijn jouw kinderen dit automatisch ook. Voor partners geldt dit niet. In principe is de zorgverzekering een individuele verzekering en is het niet mogelijk om met meerdere personen één zorgverzekering te hebben. Wel kun je met meerdere personen één polis afsluiten. Dit betekent dat jij en je partner jullie individuele zorgverzekering afsluiten bij één zorgverzekeraar. Je kunt vervolgens per persoon aanvullende verzekering aanvragen of deze wijzigen, afhankelijk van jullie wensen.

Moet ik mijn aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar afsluiten als waar ik mijn basisverzekering heb?

Nee, dit hoeft niet. Het maakt het overzichtelijker wanneer je al je verzekeringen bij één zorgverzekeraar afsluit, maar je hebt alle vrijheid om je aanvullend te laten verzekeren bij welke zorgverzekeraar je maar wilt.

Wat als ik de premie van mijn (aanvullende) zorgverzekering niet kan betalen?

Wanneer je je zorgpremie niet tijdig betaalt zal je zorgverzekeraar eerst een aantal betalingsherinneringen sturen. Je hebt dan de mogelijkheid om een betalingsregeling af te spreken. Ga je niet in op de betalingsherinneringen en het voorstel voor een betalingsregeling? In dat geval zal de zorgverzekeraar de aanvullende verzekering stopzetten, ook voor je kinderen. In Nederland is het echter nooit mogelijk om onverzekerd te zijn voor basiszorg, dus zul je hiervoor verzekerd blijven. Wel zul je na het langdurig niet betalen van de zorgpremie aangemeld worden bij het CAK en een bestuursrechtelijke premie krijgen, een premie die vaak een stuk hoger is dan de gewone premie.

Andere vergoedingen

Heb je naast medicijnen ook behoefte aan één of meer andere aanvullende vergoedingen? Voor het vergelijken van aanvullende vergoedingen ben je aan het juiste adres op Zorgpremie.nl. Hier bekijk je eenvoudig en snel waar je de laagste premie betaalt voor de zorg die jij nodig hebt.