Home > Vergoedingen > Medicijnen

Medicijnen

Medicijnen die je huisarts of specialist voorschrijft krijg je meestal vergoed vanuit de basisverzekering en tellen in veel gevallen mee voor het eigen risico. Er zijn echter ook medicijnen waarvoor je je aanvullend dient te verzekeren.

Eigen bijdrage

Vanuit de basisverzekering worden alleen medicijnen die voorkomen in het Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS) vergoed. Wel betaal je eerst je eigen risico. In 2023 en 2024 is de maximale hoogte van het eigen risico € 385. Dit bedrag zal je eerst uit eigen zak moeten betalen, voordat je aanspraak kunt maken op een vergoeding vanuit je basisverzekering.

Naast het eigen risico betaal je voor sommige medicijnen binnen het basispakket ook een eigen bijdrage. De maximale eigen bijdrage is € 250 per jaar. Dit bedrag moet je dus zelf betalen bovenop het eigen risico. Als je medicijnen met een hoge eigen bijdrage gebruikt, kan je je daarvoor aanvullend verzekeren.

Welke medicijnen?

Een aanvullende vergoeding voor medicijnen is dus een extra verzekering die je afsluit bovenop je basisverzekering om de eigen bijdrage van bepaalde medicijnen vergoed te krijgen. Met deze aanvullende verzekering krijg je (een deel van) de kosten voor deze medicijnen terugbetaald. Niet alle geneesmiddelen worden echter door de aanvullende verzekering vergoed, dus het is belangrijk om goed te informeren welke medicijnen wel en niet gedekt zijn binnen de aanvullende verzekering die je overweegt.

Vergoeding geregistreerde medicijnen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen medicijnen die in Nederland worden verkocht en dus geregistreerd staan. Dit zijn de medicijnen die in het GVS staan. Niet elk medicijn wordt echter altijd vergoed; tussen zorgverzekeraars zijn er verschillen in welke medicijnen binnen het (aanvullende) pakket vallen. Ook verschillen de kosten die meetellen voor het eigen risico en wat je eigen bijdrage is per medicijn. Informeer dus bij de zorgverzekeraar of het medicijn dat je nodig hebt vergoed wordt.

Vergoeding niet-geregistreerde medicijnen

Medicijnen die niet in Nederland verkocht worden en dus niet-geregistreerd zijn, worden in principe nooit vergoed door zorgverzekeraars. Alleen in uitzonderlijke situaties is vergoeding van een medicijn buiten het GVS toch mogelijk:

  • Als het geneesmiddel speciaal door een arts voor de patiënt is besteld bij een bevoegde fabrikant;
  • Jouw ziekte is zeldzaam en komt in Nederland bij niet meer dan 1 op de 150.000 inwoners voor;
  • Er is geen ander gelijkwaardig medicijn beschikbaar dat wel geregistreerd staat.

Vaak worden deze medicijnen alleen vergoed vanuit uitgebreide aanvullende pakketten.

Het goedkoopste medicijn

De meeste zorgverzekeraars hanteren een preferentiebeleid. Je zorgverzekeraar heeft dan een voorkeur voor een bepaald medicijn. Vaak gaat het om de goedkoopste variant van medicijnen met dezelfde werkzame stof. De zorgverzekeraar bepaalt zelf welke variant wordt vergoed. In het beleid staat per werkzame stof weergegeven welke variant van het medicijn de zorgverzekeraar wil dat je gebruikt. Reageer je slecht op een bepaald medicijn en heeft de huisarts een verklaring afgegeven dat je een duurder medicijn nodig hebt? Dan wordt ook de duurdere variant van het medicijn vanuit de basisverzekering vergoed.

Veelgestelde vragen

Wat dekt het basispakket?

Het basispakket biedt bij elke zorgverzekeraar dezelfde dekking. Met een basispakket dek je het bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp, kraamhulp en voor kinderen onder de 18 behandelingen door de tandarts en de fysiotherapeut. Heb je zorg nodig die niet door het basispakket gedekt wordt? In dat geval kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Wat dekt een aanvullende verzekering?

Door de overheid wordt bepaald wat in het basispakket wordt opgenomen. Momenteel vallen een bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en kraamhulp binnen de dekking van het basispakket. Daarnaast worden voor kinderen onder de 18 kosten voor de tandarts en fysiotherapeut gedekt. Een basisverzekering dekt dus niet alle kosten. Voorzie je veel medische kosten door bijvoorbeeld een bril en/of lenzen, medicijnen of tandheelkundige zorg? In dat geval kan een aanvullende verzekering waarbij de kosten voor deze zorg gedekt worden handig zijn.

Wat is eigen bijdrage?

Voor sommige kosten uit het basispakket betaal je een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg eigen bijdrage telt en hoe hoog deze is. Geldt er voor bepaalde zorg een eigen bijdrage? Dan dien je deze eerst zelf te bekostigen. Blijft er hierna een bedrag over? Dan dient deze bekostigd te worden uit het eigen risico. Pas wanneer het eigen risico ook volledig gespendeerd is, kan er aanspraak gemaakt worden op vergoeding door de zorgverzekeraar. Voor sommige zorg met een eigen bijdrage kun je je aanvullend laten verzekeren. Zo voorkom je dat je tegen hoge kosten aanloopt.

Moet ik mijn partner en/of kinderen meeverzekeren?

Wanneer je een zorgverzekering afsluit, zou je je af kunnen vragen of het mogelijk is een partner en/of kinderen mee te verzekeren. Wanneer je (aanvullend) verzekerd bent, zijn jouw kinderen dit automatisch ook. Voor partners geldt dit niet. In principe is de zorgverzekering een individuele verzekering en is het niet mogelijk om met meerdere personen één zorgverzekering te hebben. Wel kun je met meerdere personen één polis afsluiten. Dit betekent dat jij en je partner jullie individuele zorgverzekering afsluiten bij één zorgverzekeraar. Je kunt vervolgens per persoon aanvullende verzekering aanvragen of deze wijzigen, afhankelijk van jullie wensen.

Moet ik mijn aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar afsluiten als waar ik mijn basisverzekering heb?

Nee, dit hoeft niet. Het maakt het overzichtelijker wanneer je al je verzekeringen bij één zorgverzekeraar afsluit, maar je hebt alle vrijheid om je aanvullend te laten verzekeren bij welke zorgverzekeraar je maar wilt.

Wat als ik de premie van mijn (aanvullende) zorgverzekering niet kan betalen?

Wanneer je je zorgpremie niet tijdig betaalt, zal je zorgverzekeraar eerst een aantal betalingsherinneringen sturen. Je hebt dan de mogelijkheid om een betalingsregeling af te spreken. Ga je niet in op de betalingsherinneringen en het voorstel voor een betalingsregeling? In dat geval zal de zorgverzekeraar de aanvullende verzekering stopzetten, ook voor je kinderen. In Nederland is het echter nooit mogelijk om onverzekerd te zijn voor basiszorg, dus zul je hiervoor verzekerd blijven. Wel zul je na het langdurig niet betalen van de zorgpremie aangemeld worden bij het CAK en een bestuursrechtelijke premie krijgen, een premie die vaak een stuk hoger is dan de gewone premie.

Andere vergoedingen

Heb je naast medicijnen ook behoefte aan één of meer andere aanvullende vergoedingen? Voor het vergelijken van aanvullende vergoedingen ben je aan het juiste adres op Zorgpremie.nl. Hier bekijk je eenvoudig en snel waar je de laagste premie betaalt voor de zorg die jij nodig hebt.