Home > Vergoedingen > Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve of complementaire geneeswijzen kunnen een aanvulling bieden op de reguliere zorg, echter vallen deze niet onder de basisverzekering. Hier zul je daarom een aanvullende verzekering voor af moeten sluiten.

Wat valt er onder alternatieve geneeswijzen?

De keuze voor een bepaalde alternatieve behandeling is vaak persoonlijk en hangt af van wat jouw wensen en behoeften zijn. Het is belangrijk om goed na te denken over welke behandeling het beste bij jou past en welke risico’s er eventueel mee gemoeid zijn. Het kan helpen om advies in te winnen bij iemand die deskundig is op het gebied van alternatieve geneeswijzen, zoals je huisarts of apotheker. Er valt een breed scala aan vakgebieden onder de noemer alternatieve geneeswijzen. Deze zijn als volgt:

AcupunctuurHaptotherapieOsteopathie
Antroposofische geneeskunde     Holistisch energetische therapie     Orthomoleculaire geneeskunde
APS TherapieHomeopathiePsychomotorische kindertherapie
AyurvedaHypnotherapiePsychosociale therapie
Body Stress ReleaseIntegrale therapieReflexzonetherapie
Chinese geneeswijzenIriscopieRegressietherapie
ChiropractieKinesiologieReïncarnatietherapie
CounselingMesologieShiatsu therapie
Craniosacraal therapieMoermantherapieSpeltherapie
EuritmietherapieNatuurgeneeskundeVaktherapie
GestalttherapieNeuraaltherapie
HalotherapieNeuromusculaire therapie

 

Niet al deze gebieden worden door iedere verzekeraar vergoed. Ook kan per vakgebied de vergoeding bij een zorgverzekeraar afwijken.

Vergoeding van alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen worden steeds meer toegepast in de reguliere gezondheidszorg. Dit betekent dat er steeds meer mensen zijn die gebruikmaken van deze geneeswijzen. Hierdoor is het aantal verzekeraars dat een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen aanbiedt ook toegenomen. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vind je een overzicht van alle verzekeraars die dit soort verzekeringen aanbieden. Zoals gezegd vallen alternatieve geneeswijzen echter buiten het basispakket. Verzekerden hebben echter recht op (gedeeltelijke) vergoeding van alternatieve geneeswijzen wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Welke voorwaarden dit zijn verschilt over het algemeen per zorgverzekeraar. Er zijn echter ook voorwaarden die altijd gelden om een alternatieve geneeswijze vergoed te krijgen. Deze zijn als volgt:

  • Je hebt een aanvullende vergoeding afgesloten voor alternatieve geneeswijzen;
  • De behandelaar is aangesloten bij een beroepsvereniging of een koepelorganisatie die door de zorgverzekeraar erkend wordt;
  • De factuur die je voor de behandeling of therapie krijgt voldoet aan bepaalde voorwaarden, zoals AGB-codes, NAW-gegevens of andere door de verzekeraar opgestelde eisen.

De volgende voorwaarden zijn in sommige gevallen van toepassing:

  • De behandelaar is opgenomen in de zorgzoeker/zorggids/zorgwijzer van de zorgverzekeraar.
  • De behandelaar beschikt over medische- of psychosociale basiskennis.

Zorgverzekeraars zijn vrij om afwijkende of aanvullende voorwaarden stellen. Raadpleeg daarom bij twijfel altijd de zorgverzekeraar waarnaar je overweegt over te stappen.

 

Wat dekt het basispakket?

Het basispakket biedt bij elke zorgverzekeraar dezelfde dekking. Met een basispakket dek je het bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp, kraamhulp en voor kinderen onder de 18 behandelingen door de tandarts en de fysiotherapeut. Heb je zorg nodig die niet door het basispakket gedekt wordt? In dat geval kun je je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Wat dekt een aanvullende verzekering?

Door de overheid wordt bepaald wat er in het basispakket wordt opgenomen. Momenteel vallen een bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en kraamhulp binnen de dekking van het basispakket. Daarnaast worden voor kinderen onder de 18 kosten voor de tandarts en fysiotherapeut gedekt. Een basisverzekering dekt dus niet alle kosten. Voorzie je veel medische kosten door bijvoorbeeld een bril en/of lenzen, medicijnen of tandheelkundige zorg? In dat geval kan een aanvullende verzekering handig zijn waarbij de kosten voor deze zorg gedekt worden.

Wat is eigen bijdrage?

Voor sommige kosten uit het basispakket betaal je een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg eigen bijdrage telt en hoe hoog deze is. Geldt er voor bepaalde zorg een eigen bijdrage? Dan dien je deze eerst zelf te bekostigen. Blijft er hierna een bedrag over? Dan dient deze bekostigd te worden uit het eigen risico. Pas wanneer het eigen risico ook volledig gespendeerd is, kan er aanspraak gemaakt worden op vergoeding door de zorgverzekeraar. Voor sommige zorg met een eigen bijdrage kun je je aanvullend laten verzekeren. Zo voorkom je dat je tegen hoge kosten aanloopt.

Moet ik mijn partner en/of kinderen meeverzekeren?

Wanneer je een zorgverzekering afsluit zou je je af kunnen vragen of het mogelijk is een partner en/of kinderen mee te verzekeren. Wanneer je (aanvullend) verzekerd bent, zijn jouw kinderen dit automatisch ook. Voor partners geldt dit niet. In principe is de zorgverzekering een individuele verzekering en is het niet mogelijk om met meerdere personen één zorgverzekering te hebben. Wel kun je met meerdere personen één polis afsluiten. Dit betekent dat jij en je partner jullie individuele zorgverzekering afsluiten bij één zorgverzekeraar. Je kunt vervolgens per persoon aanvullende verzekering aanvragen of deze wijzigen, afhankelijk van jullie wensen.

Moet ik mijn aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar afsluiten als waar ik mijn basisverzekering heb?

Nee, dit hoeft niet. Het maakt het overzichtelijker wanneer je al je verzekeringen bij één zorgverzekeraar afsluit, maar je hebt alle vrijheid om je aanvullend te laten verzekeren bij welke zorgverzekeraar je maar wilt.

Wat als ik de premie van mijn (aanvullende) zorgverzekering niet kan betalen?

Wanneer je je zorgpremie niet tijdig betaalt zal je zorgverzekeraar eerst een aantal betalingsherinneringen sturen. Je hebt dan de mogelijkheid om een betalingsregeling af te spreken. Ga je niet in op de betalingsherinneringen en het voorstel voor een betalingsregeling? In dat geval zal de zorgverzekeraar de aanvullende verzekering stopzetten, ook voor je kinderen. In Nederland is het echter nooit mogelijk om onverzekerd te zijn voor basiszorg, dus zul je hiervoor verzekerd blijven. Wel zul je na het langdurig niet betalen van de zorgpremie aangemeld worden bij het CAK en een bestuursrechtelijke premie krijgen, een premie die vaak een stuk hoger is dan de gewone premie.

Andere vergoedingen

Heb je naast alternatieve geneeswijzen ook behoefte aan één of meer andere aanvullende vergoedingen? Voor het vergelijken van aanvullende vergoedingen ben je aan het juiste adres op Zorgpremie.nl. Hier bekijk je eenvoudig en snel waar je de laagste premie betaalt voor de zorg die jij nodig hebt.