Home > Vergoedingen > Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve of complementaire geneeswijzen kunnen een aanvulling bieden op de reguliere zorg, echter vallen deze niet onder de basisverzekering. Hier zul je daarom een aanvullende verzekering voor af moeten sluiten.

Wat valt onder alternatieve geneeswijzen?

Alternatieve geneeswijzen worden nooit vanuit de basisverzekering vergoed. De keuze voor een bepaalde alternatieve behandeling is vaak persoonlijk en hangt af van wat jouw wensen en behoeften zijn. Het is belangrijk om goed na te denken over welke behandeling het beste bij jou past en welke risico’s er eventueel mee gemoeid zijn. Het kan helpen om advies in te winnen bij iemand die deskundig is op het gebied van alternatieve geneeswijzen, zoals je huisarts of apotheker. Er zijn verschillende soorten alternatieve geneeswijzen. Niet al deze geneeswijzen worden erkend en vallen onder een aanvullende verzekering.

Hieronder een overzicht van de verschillende soorten alternatieve therapieën en of deze worden erkend door een zorgverzekeraar.

  • Acupunctuurerkend
  • Antroposofie: erkend
  • Ayurveda: niet erkend
  • Body Stress Release: niet erkend
  • Chiropractie: erkend
  • Fytotherapie: erkend
  • Geneesmiddelen alternatief genezer: erkend
  • Holistisch energetische therapie: niet erkend
  • Homeopathie: erkend
  • Hypnotherapie: niet erkend
  • Iriscopie: erkend
  • Manuele geneeskunde: erkend
  • Mesologie: niet erkend
  • Moermantherapie: erkend
  • Natuurgeneeskunde: erkend
  • Neuraaltherapie: erkend
  • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP): niet erkend
  • Neuromusculaire therapie: niet erkend
  • Orthomanuele therapie: erkend
  • Orthomoleculaire geneeskunde: erkend
  • Orthopedische geneeskunde: erkend
  • Osteopathie: erkend
  • Podo-orthesiologie: erkend
  • Shiatsutherapie: erkend

Niet al deze vakgebieden worden door iedere verzekeraar vergoed. Ook kan per vakgebied de vergoeding bij een zorgverzekeraar afwijken.

Vergoeding van alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen worden steeds meer toegepast in de reguliere gezondheidszorg. Dit betekent dat er steeds meer mensen zijn die gebruikmaken van deze geneeswijzen. Hierdoor is het aantal verzekeraars dat een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen aanbiedt ook toegenomen. Zoals gezegd vallen alternatieve geneeswijzen wel buiten het basispakket. Als je hier wel een vergoeding voor wil krijgen, kan je een aanvullende verzekering afsluiten. De vergoeding voor alternatieve geneesmiddelen verschilt per verzekeraar. Bij de ene verzekeraar bedraagt de maximale vergoeding € 250 en bij de andere € 1.000. Bovendien kan er sprake zijn van een maximale vergoeding per dag of per behandeling. Let daar goed op als je een aanvullende verzekering hiervoor wil afsluiten. Je betaalt geen eigen risico.

Voorwaarden aanvullende verzekering

De meeste zorgverzekeraars hanteren twee voorwaarden voor de (volledige) vergoeding van alternatieve geneeswijzen. Deze zijn als volgt:

 • De behandelaar is aangesloten bij een beroepsvereniging of een koepelorganisatie die door de zorgverzekeraar erkend wordt;
 • De behandelaar heeft een contract met de zorgverzekeraar.

Er kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. Zorgverzekeraars zijn namelijk vrij om afwijkende of aanvullende voorwaarden te hanteren. Raadpleeg daarom bij twijfel altijd de zorgverzekeraar waarnaar je overweegt over te stappen.

Veelgestelde vragen

Wat dekt het basispakket?

Het basispakket biedt bij elke zorgverzekeraar dezelfde dekking. Met een basispakket dek je het bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp, kraamhulp en voor kinderen onder de 18 behandelingen door de tandarts en de fysiotherapeut. Heb je zorg nodig die niet door het basispakket gedekt wordt? In dat geval kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Wat dekt een aanvullende verzekering?

Door de overheid wordt bepaald wat in het basispakket wordt opgenomen. Momenteel vallen een bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en kraamhulp binnen de dekking van het basispakket. Daarnaast worden voor kinderen onder de 18 kosten voor de tandarts en fysiotherapeut gedekt. Een basisverzekering dekt dus niet alle kosten. Voorzie je veel medische kosten door bijvoorbeeld een bril en/of lenzen, medicijnen of tandheelkundige zorg? In dat geval kan een aanvullende verzekering waarbij de kosten voor deze zorg gedekt worden handig zijn.

Wat is eigen bijdrage?

Voor sommige kosten uit het basispakket betaal je een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg eigen bijdrage telt en hoe hoog deze is. Geldt er voor bepaalde zorg een eigen bijdrage? Dan dien je deze eerst zelf te bekostigen. Blijft er hierna een bedrag over? Dan dient deze bekostigd te worden uit het eigen risico. Pas wanneer het eigen risico ook volledig gespendeerd is, kan er aanspraak gemaakt worden op vergoeding door de zorgverzekeraar. Voor sommige zorg met een eigen bijdrage kun je je aanvullend laten verzekeren. Zo voorkom je dat je tegen hoge kosten aanloopt.

Moet ik mijn partner en/of kinderen meeverzekeren?

Wanneer je een zorgverzekering afsluit, zou je je af kunnen vragen of het mogelijk is een partner en/of kinderen mee te verzekeren. Wanneer je (aanvullend) verzekerd bent, zijn jouw kinderen dit automatisch ook. Voor partners geldt dit niet. In principe is de zorgverzekering een individuele verzekering en is het niet mogelijk om met meerdere personen één zorgverzekering te hebben. Wel kun je met meerdere personen één polis afsluiten. Dit betekent dat jij en je partner jullie individuele zorgverzekering afsluiten bij één zorgverzekeraar. Je kunt vervolgens per persoon aanvullende verzekering aanvragen of deze wijzigen, afhankelijk van jullie wensen.

Moet ik mijn aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar afsluiten als waar ik mijn basisverzekering heb?

Nee, dit hoeft niet. Het maakt het overzichtelijker wanneer je al je verzekeringen bij één zorgverzekeraar afsluit, maar je hebt alle vrijheid om je aanvullend te laten verzekeren bij welke zorgverzekeraar je maar wilt.

Wat als ik de premie van mijn (aanvullende) zorgverzekering niet kan betalen?

Wanneer je je zorgpremie niet tijdig betaalt, zal je zorgverzekeraar eerst een aantal betalingsherinneringen sturen. Je hebt dan de mogelijkheid om een betalingsregeling af te spreken. Ga je niet in op de betalingsherinneringen en het voorstel voor een betalingsregeling? In dat geval zal de zorgverzekeraar de aanvullende verzekering stopzetten, ook voor je kinderen. In Nederland is het echter nooit mogelijk om onverzekerd te zijn voor basiszorg, dus zul je hiervoor verzekerd blijven. Wel zul je na het langdurig niet betalen van de zorgpremie aangemeld worden bij het CAK en een bestuursrechtelijke premie krijgen, een premie die vaak een stuk hoger is dan de gewone premie.

Andere vergoedingen

Heb je naast alternatieve geneeswijzen ook behoefte aan één of meer andere aanvullende vergoedingen? Voor het vergelijken van aanvullende vergoedingen ben je aan het juiste adres op Zorgpremie.nl. Hier bekijk je eenvoudig en snel waar je de laagste premie betaalt voor de zorg die jij nodig hebt.