Home > Vergoedingen > Fysiotherapie

Fysiotherapie

Met behulp van fysiotherapiesessies wordt de patiënt door een fysiotherapeut geholpen bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van lichamelijke ongemakken die de mobiliteit beperken en/of pijn veroorzaken.

Basisverzekering: vergoedingen fysiotherapie

Of jouw fysiotherapie behandelingen worden vergoed, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Wanneer je een chronische ziekte hebt, wordt een deel van je behandelingen vergoed. Is dit voor jou niet het geval? In dit geval krijg je helaas geen behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Wel zijn er een paar uitzonderingen. In de volgende gevallen krijg wordt fysiotherapie wel vergoed vanuit de basisverzekering:

  • Fysiotherapie als onderdeel van revalidatie na bepaalde operaties of behandelingen;
  • Fysiotherapie bij urine-incontinentie. Je hebt dan recht op een vergoeding voor 9 behandelingen;
  • Fysiotherapie bij chronische aandoeningen die op de lijst van chronische aandoeningen staan;
  • Fysiotherapie als je jonger bent dan 18 jaar. Je krijgt in elk geval een vergoeding voor 9 behandelingen. In overleg met je zorgverzekeraar kun je nog 9 extra behandelingen vergoed krijgen;
  • Fysiotherapie als herstelzorg na ernstige coronaklachten. Het gaat om maximaal 50 behandelingen. Heb je na 6 maanden nog meer zorg nodig? Dan kan de periode met nog een keer 6 maanden verlengd worden. Een medisch specialist bepaalt of die tweede periode nodig is.

Fysiotherapie vergoedingen bij een chronische aandoening

Heb je een chronische aandoening? In het geval van chronische ziekten worden behandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Dit houdt in dat je de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen. Het gaat hierbij om 20 fysiotherapie behandelingen per aandoening en dus niet om 20 behandelingen per kalenderjaar. Na de eerste 20 behandelingen betaal je eerst je eigen risico.

Er is een lijst met chronische ziekten waarvoor je vergoedingen voor fysiotherapie kunt ontvangen vanuit de basisverzekering. Je vindt de informatie in de zogeheten chronische lijst van de Zorgverzekeringswet. Deze lijst bevat veel ingewikkelde medische termen en is niet voor iedereen even duidelijk te begrijpen. We raden je daarom aan om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar of fysiotherapeut als je niet zeker weet of jouw persoonlijk aandoening deel uitmaakt van de lijst.

Fysiotherapie behandelingen bij niet-chronische aandoening

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen dus niet vergoed vanuit de basisverzekering wanneer je geen chronische ziekte hebt. Het is wel mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten waarmee je een vergoeding krijgt voor jouw fysiotherapie behandelingen. Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende zorgverzekeraars en de verschillende aanvullende verzekeringen die zij bieden. Zo krijg je bij de ene aanvullende verzekering 6 behandelingen vergoed, terwijl je bij een grotere aanvullende verzekering tot wel 52 behandelingen vergoed kunt krijgen. Uiteraard zitten er significante verschillen op het gebied van kosten tussen de verscheidene aanvullende verzekeringen. Het is dus raadzaam om een medische professional raad te plegen voor advies over hoeveel behandelingen je nodig zult hebben bij het kiezen voor de juiste aanvullende verzekering.

Fysiotherapie vergoedingen onder 18 jaar

Ben je nog onder de 18 jaar of aan het oriënteren voor jouw zoon of dochter? Jongeren onder de 18 jaar kunnen een volledige vergoeding ontvangen voor de eerste 9 fysio- en oefentherapieën. Heb je na deze behandelingen nog steeds klachten en vindt de therapeut het nodig om je nog verder te behandelen? In dat gevoel vergoedt de zorgverzekeraar voor nog maximaal 9 behandelingen de kosten.

Jongeren die leiden aan een chronische ziekte kunnen iedere lichamelijke en herstellende behandeling vergoed krijgen. Welke ziektes hieronder vallen staat op de website van de Rijksoverheid onder de zogeheten chronische lijst van de Zorgverzekeringswet. In deze lijst bevinden zich veel ingewikkelde medische termen die niet voor iedereen even gemakkelijk te begrijpen zijn. Weet je niet zeker weet of jouw aandoening op de lijst staat? Het is mogelijk om contact op te nemen met je zorgverzekeraar of fysiotherapeut om hierover meer informatie op te vragen.

Fysiotherapie vergoeding na operatie

Nadat je geopereerd bent heb je in sommige gevallen behoefte aan fysiotherapeutische zorg. Je zult je dan afvragen of dit vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar. De kosten voor fysiotherapeutische zorg worden gedekt vanuit de basiszorgverzekering als naar aanleiding van een verwijzing van jouw huisarts blijft dat dit medisch noodzakelijk is. Daarnaast moet de aandoening vermeld staan op de chronische lijst. Is dit het geval? Dan heb je recht op 12 maanden fysiotherapie na afloop van de operatie.

Fysiotherapie vergoedingen bij risicovolle hobby’s en banen

Ben jij actief in een werkveld of met een hobby waarbij jij realistisch gezien veel risico loopt op fysieke aandoeningen of blessures? Bijvoorbeeld wanneer je in de bouw werkt of een contactsport beoefent? In dit geval kan het verstandig zijn om te overwegen om preventief een aanvullende verzekering voor fysiotherapie af te sluiten. Zo ben je ervan verzekerd dat alles alvast is geregeld als jou iets overkomt en je dit niet achteraf hoeft te doen. Zorg er dus altijd voor dat jouw aanvullende zorgverzekeringen, waaronder eventueel een aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie, aansluiten op jouw persoonlijke zorgbehoefte.

Veelgestelde vragen

Wat dekt het basispakket?

Het basispakket biedt bij elke zorgverzekeraar dezelfde dekking. Met een basispakket dek je het bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp, kraamhulp en voor kinderen onder de 18 behandelingen door de tandarts en de fysiotherapeut. Heb je zorg nodig die niet door het basispakket gedekt wordt? In dat geval kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Wat dekt een aanvullende verzekering?

Door de overheid wordt bepaald wat in het basispakket wordt opgenomen. Momenteel vallen een bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en kraamhulp binnen de dekking van het basispakket. Daarnaast worden voor kinderen onder de 18 kosten voor de tandarts en fysiotherapeut gedekt. Een basisverzekering dekt dus niet alle kosten. Voorzie je veel medische kosten door bijvoorbeeld een bril en/of lenzen, medicijnen of tandheelkundige zorg? In dat geval kan een aanvullende verzekering waarbij de kosten voor deze zorg gedekt worden handig zijn.

Wat is eigen bijdrage?

Voor sommige kosten uit het basispakket betaal je een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg eigen bijdrage telt en hoe hoog deze is. Geldt er voor bepaalde zorg een eigen bijdrage? Dan dien je deze eerst zelf te bekostigen. Blijft er hierna een bedrag over? Dan dient deze bekostigd te worden uit het eigen risico. Pas wanneer het eigen risico ook volledig gespendeerd is, kan er aanspraak gemaakt worden op vergoeding door de zorgverzekeraar. Voor sommige zorg met een eigen bijdrage kun je je aanvullend laten verzekeren. Zo voorkom je dat je tegen hoge kosten aanloopt.

Moet ik mijn partner en/of kinderen meeverzekeren?

Wanneer je een zorgverzekering afsluit, zou je je af kunnen vragen of het mogelijk is een partner en/of kinderen mee te verzekeren. Wanneer je (aanvullend) verzekerd bent, zijn jouw kinderen dit automatisch ook. Voor partners geldt dit niet. In principe is de zorgverzekering een individuele verzekering en is het niet mogelijk om met meerdere personen één zorgverzekering te hebben. Wel kun je met meerdere personen één polis afsluiten. Dit betekent dat jij en je partner jullie individuele zorgverzekering afsluiten bij één zorgverzekeraar. Je kunt vervolgens per persoon aanvullende verzekering aanvragen of deze wijzigen, afhankelijk van jullie wensen.

Moet ik mijn aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar afsluiten als waar ik mijn basisverzekering heb?

Nee, dit hoeft niet. Het maakt het overzichtelijker wanneer je al je verzekeringen bij één zorgverzekeraar afsluit, maar je hebt alle vrijheid om je aanvullend te laten verzekeren bij welke zorgverzekeraar je maar wilt.

Wat als ik de premie van mijn (aanvullende) zorgverzekering niet kan betalen?

Wanneer je je zorgpremie niet tijdig betaalt, zal je zorgverzekeraar eerst een aantal betalingsherinneringen sturen. Je hebt dan de mogelijkheid om een betalingsregeling af te spreken. Ga je niet in op de betalingsherinneringen en het voorstel voor een betalingsregeling? In dat geval zal de zorgverzekeraar de aanvullende verzekering stopzetten, ook voor je kinderen. In Nederland is het echter nooit mogelijk om onverzekerd te zijn voor basiszorg, dus zul je hiervoor verzekerd blijven. Wel zul je na het langdurig niet betalen van de zorgpremie aangemeld worden bij het CAK en een bestuursrechtelijke premie krijgen, een premie die vaak een stuk hoger is dan de gewone premie.

Andere vergoedingen

Heb je naast fysiotherapie ook behoefte aan één of meer andere aanvullende vergoedingen? Voor het vergelijken van aanvullende vergoedingen ben je aan het juiste adres op Zorgpremie.nl. Hier bekijk je eenvoudig en snel waar je de laagste premie betaalt voor de zorg die jij nodig hebt.