Vergoedingen

Steeds meer Nederlanders hebben geen aanvullende fysioverzekering

Laatste update: 7 november 2023

De vraag naar fysiotherapie neemt steeds meer toe. Het aantal Nederlanders met een aanvullende verzekering voor fysiotherapie neemt echter af. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse bank ABN AMRO. In totaal hebben ruim vier miljoen mensen zich hier niet voor verzekerd.

Een deel van deze mensen kan een aanvullende verzekering voor fysiotherapie zelf betalen. Er is echter ook een grote groep die zich dit niet kan veroorloven. Door het gebrek aan een aanvullende zorgverzekering, komt een deel van de mensen onnodig in het ziekenhuis terecht, terwijl een fysiotherapeut hen ook had kunnen behandelen. Deze behandeling was ook nog eens goedkoper geweest, stelt ABN AMRO in het rapport.

Vergrijzing en verschuivende zorgvraag

De sector fysiotherapie is de laatste jaren onderhevig aan veranderingen. De meeste mensen van 19 jaar of ouder hebben één of meer aandoeningen en het aantal mensen met meerdere aandoeningen neemt in de laatste decennia toe. Deze toename komt enerzijds door de gestegen levensverwachting en de vergrijzing en anderzijds doordat sommige aandoeningen als diabetes en obesitas vooral in Nederland voorkomen. De vraag naar fysiotherapie neemt hierdoor naar verwachting steeds meer toe.

Patiënten stellen daarnaast ook vaker complexere vragen die zijn gericht op gezondheid in relatie tot activiteiten, participatie en pijn. Er wordt verwacht dat er een verschuiving in de zorgvraag zal optreden. Ondanks ziekte of ouderdom willen mensen namelijk blijven participeren in de maatschappij. Ze willen een gezond kunnen blijven leven en hechten daarom steeds meer waarde aan preventie en behandeling van meerdere aandoeningen tegelijkertijd.

Toegankelijk maken zonder hoge kosten

Dat steeds minder mensen een aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie hebben, moet door de overheid worden aangepakt door fysiotherapie op een duurzame manier toegankelijk te maken zonder de kosten fors te laten stijgen. Het Zorginsituut Nederland heeft op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om eerstelijns fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering te vergoeden.

Er moet nog verder onderzoek worden verrichten naar de invulling van de randvoorwaarden. Bovendien moet er nog een eindadviesrapport komen. De overheid streeft ernaar dit per 1 januari 2025 te kunnen invoeren, maar daarvoor moeten alle werkzaamheden dit jaar nog worden afgerond. Onder meer beroepsgroepen, het Zorginstituut Nederland en de minister erkennen allen dat dit ambitieus is. Of fysiotherapie vanaf 2025 weer grotendeels in de basisverzekering terugkomt, is dus nog maar de vraag.

ABN AMRO stelt dat het in de tussentijd zaak is dat praktijkhouders op zoek gaan naar alternatieve verdienmodellen, zoals het aanbieden van fitnessmogelijkheden en trajecten gericht op vitaliteit en een gezonde levensstijl. Ook zullen ze samenwerkingen met verschillende zorgverleners aan moeten gaan. Om de kosten te drukken, is het tot slot van belang dat praktijken hun bedrijfsmodel optimaliseren. Zo zouden kleinere praktijken hun hoge kosten kunnen verlagen door verschillende administratie zaken uit te besteden.

Meer lezen

Wil je meer lezen over alles wat met zorgverzekering te maken heeft? Lees dan zeker onze andere blogs:

Wil je besparen op je zorgpremie? Maak nu gebruik van de vergelijkingstool op Zorgpremie.nl en vergelijk makkelijk en snel de premies per zorgverzekeraar online.

Laatste berichten

Meer lezen